+420 581 201 334

DOTACE EU

 

Stavební úpravy objektu pro sociální služby Spolusetkávání Přerov z.ú.
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002290

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby "denní stacionář", která je hlavní činností organizace Spolusetkávání Přerov z.ú. Organizace podporuje především seberealizaci osob s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let věku v Přerově a v jeho blízkém okolí tak, aby kvalitně poskytovala v dlouhodobém horizontu stávající sociální služby pro maximální možný počet klientů. Realizace záměru počítá s provedením bezbariérových úprav a také v rekonstrukci střechy.

Celkový rozpočet projektu: 2 183 475,00 Kč
Výše dotace: 2 074 301,25 Kč

Realizace projektu: 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov