+420 581 201 334

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

• Olomoucký kraj - Krajský úřad – www.kr-olomoucky.cz

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – www.nrzp.cz

• Poradna pro uživatele sociálních služeb – www.poradnaprouzivatele.cz

• Magistrát města Přerova – www.mu-prerov.cz

• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky – www.nipi.cz

• Občanské sdružení bez bariér – www.bezbarier.cz

• Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se zdravotním postižením – www.internetporadna.cz

• Portál zaměřený na problematiku osob se zdravotním postižením – www.helpnet.cz

• Dobromysl o.p.s. – www.dobromysl.org

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov