+420 581 201 334

SPOLUPRACUJEME

Podporují nás

Všechny, kteří nás podporují, naleznete zde.

 

Partneři

• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – www.spmpcr.cz

• Alfa handicap  Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu – www.alfaprerov.cz

• Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Přerov – www.maltezskapomoc.cz

• Vysoká škola logistiky, o.p.s. – www.vslg.cz

• Mateřská škola Kratochvilova ul., Přerov – www.ms-kratochvilova-prerov.webnode.cz

• Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje – www.uno-ok.cz

• Speciální a praktické třídy Základní školy  Malá Dlážka – www.zsmsprerov.cz

• Klub seniorů Vlkoš

 

Zajímavé odkazy

• Olomoucký kraj - Krajský úřad – www.kr-olomoucky.cz

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – www.nrzp.cz

• Poradna pro uživatele sociálních služeb – www.poradnaprouzivatele.cz

• Magistrát města Přerova – www.mu-prerov.cz

• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky – www.nipi.cz

• Občanské sdružení bez bariér – www.bezbarier.cz

• Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se zdravotním postižením – www.internetporadna.cz

• Portál zaměřený na problematiku osob se zdravotním postižením – www.helpnet.cz

• Dobromysl o.p.s. – www.dobromysl.org

 

Komu pomáháme my

Sbíráme víčka od pet lahví na podporu malého Danečka Trdlu, který potřebuje pro svou léčbu nákladnou rehabilitaci např. na Slovensku v centru Adeli.  Tuto léčbu žádná  zdravotní pojišťovna nehradí. Danečkovi jde také přispět na účet veřejné sbírky č. 888 000 87/5500.

Občas nosíme pejskům do Útulku pro zatoulaná zvířata Přerov nějaké krmení a piškoty – www.utulekprerov.cz.

 

Záleží nám  také na tom,  jaké je okolí kolem nás:
Každoročně se zúčastňujeme na Den Země čištění přírody v okolí řeky Bečvy a v Žebračce (lužní les za Přerovem).

Nedílnou součástí činnosti našich klientů je i třídění odpadu – hlavně papír, plast, sklo, baterie, hliník.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov